Oferta
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż poszerzyła ofertę świadczonych usług o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej.
Zapraszamy do współpracy deweloperów, agencje nieruchomości, właścicieli, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wszystkich zainteresowanych.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Charczun - Specjalista ds. inwestycji,
tel.: 52 386 08 46
e-mail: m.charczun@nadm.pl


Obecnie Spółka poleca swoje usługi w zakresie:

1) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
2) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych
3) reklama
4) działalność rachunkowo - księgowa
5) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane obejmujące: kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i poza szkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, działalność placówek doskonalenia nauczycieli,
6) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
8) wykonywanie robót budowlanych murarskich
9) wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej
10) działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej


Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jesteśmy dodatkowo uprawnieni do działalności w zakresie:


1) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
2) produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
3) dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
4) działalność usługowa w rozprowadzaniu wody
5) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
6) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
7) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
8) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
9) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych obejmujących: działalność prowadzoną przez wykonawców wyspecjalizowanych w jednym określonym rodzaju robót wymagających specjalistycznej wiedzy i sprzętu, osuszanie budynków
10) wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
11) wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych polegających na wykonywaniu instalacji telekomunikacyjnych w budynkach i budowlach, wykonywanie strukturalnych sieci komputerowych w budynkach, instalowanie piorunochronów
12) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
13) wykonywanie instalacji gazowych
14) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych obejmujących: zakładanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych dróg, szlaków kolejowych, portów lotniczych i wodnych, instalowanie markiz i zasłon w budynkach, montaż płotów, ogrodzeń, balustrad i podobnych konstrukcji, ogólne roboty techniczne, związane z naprawą i konserwacja instalacji budowlanych
15) tynkowanie
16) zakładanie stolarki budowlanej
17) posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian
18) malowanie
19) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
20) produkcja betonowych wyrobów budowlanych
21) produkcja gipsowych wyrobów dla budownictwa
22) działalność kurierska
23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
24) działalność w zakresie projektowania budowlanego
25) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
26) działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
27) działalność uniwersytetów ludowych i uniwersytetów powszechnych, edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania
28) transport pasażesrki miejski
29) transport pasażerski międzymiastowy
30) telewizja kablowa
31) działalność radiowa i telewizyjna
32) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
33) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
34) wynajem nieruchomości na własny rachunek
35) sprzątanie i czyszczenie obiektów
36) gospodarowanie odpadami
Dbaj o ekologię! U nas możesz wrzucić zużyte swietlówki.

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Noteciš www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sšd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT
Nasza strona wykorzystuje cookies, można je kontrolować w ustawieniach przegladarki.