Oferta
Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż poszerzyła ofertę świadczonych usług o sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej.
Zapraszamy do współpracy deweloperów, agencje nieruchomości, właścicieli, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wszystkich zainteresowanych.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Charczun - Specjalista ds. inwestycji,
tel.: 52 386 08 46
e-mail: m.charczun@nadm.pl

Obecnie Spółka poleca swoje usługi w zakresie:

1) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
2) wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych
3) reklama
4) działalność rachunkowo - księgowa
5) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane obejmujące: kształcenie osób dorosłych umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, prowadzone w szkołach i poza szkolnych formach, na kursach dziennych, wieczorowych, radiowych, telewizyjnych, korespondencyjnych, działalność placówek doskonalenia nauczycieli,
6) wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
7) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
8) wykonywanie robót budowlanych murarskich
9) wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej
10) działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jesteśmy dodatkowo uprawnieni do działalności w zakresie:

- robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- przygotowania terenu pod budowę
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy
- kupna i sprzedaży nieruchomości na własnych rachunek
- wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- wyposażania i dzierżawienia sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
- działalności obiektów sportowych
Dbaj o ekologię! U nas możesz wrzucić zużyte swietlówki.

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Noteciš www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sšd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT
Nasza strona wykorzystuje cookies, można je kontrolować w ustawieniach przegladarki.