Pomoc publiczna
NADM Sp. z o. o. wzięła udział w organizowanym przez Urząd Pracy w Nakle nad Notecią programie Operacyjnym Kapitał Ludzki pod nazwą "Aktywność - Twój sposób na sukces"; Priorytet IV: Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Działania 6.1: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywnosci zawodowej osób bezrobotnych.


NADM Sp. z o. o. skorzystała ze szkolenia w ramach projektu „Twoja nowoczesna firma” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego skierowanego do właścicieli oraz pracowników z sektora mikro i małych przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.


NADM Spółka z o.o. w Nakle n. Notecią uzyskała pomoc publiczną w formie refundacji przeznaczonej na tworzenie nowych miejsc pracy w kwocie 12.000 zł ( dwanaście tysięcy złotych ) z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle n. Notecią. Udzielona pomoc stanowi pomoc horyzontalna, udzieloną na podstawie programu pomocowego XE8/06 - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego.

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Notecią www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sąd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT