Majątek Spółki
Nieruchomości
Ruchomości i środki transportu

Nieruchomości: Spółka jest właścicielem następujących nieruchomości:

1) własności zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym oznaczonym nr ewid. 2443/47 o pow. 0,0811 ha, wiaty śmietnikowej oznaczonej nr ewid. 2443/69 o pow. 0,0019 ha oraz wiat garażowych o nr ewid:
- 2443/59 o pow. 0,0025 ha,
- 2443/61 o pow. 0,0025 ha,
- 2443/62 o pow. 0,0024 ha,
- 2443/63 o pow. 0,0026 ha,
- 2443/64 o pow. 0,0025 ha,
- 2443/65 o pow. 0,0026 ha,
- 2443/66 o pow. 0,0025 ha,
- 2443/67 o pow. 0,0025 ha,
- 2443/68 o pow. 0,0025 ha,
objętych księgą wieczystą Kw nr 18676 (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonych w Nakle n/Notecią przy ulicy Sądowej 14 oraz współwłaścicielem drogi o nr ewid 2443/49 wpisanej do księgi wieczystej KW nr 27092 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dwa) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Nakle n/Notecią przy ulicy Sądowej 14,
2) własności zabudowanej budynkiem kotłowni nieruchomości, objętej księgą wieczystą Kw nr 19907 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedem) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położoną w Potulicach przy ulicy Szkolnej, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 13/48 o pow. 0,0752 ha wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kotłowni,
3) prawa własności lokalu użytkowego - kotłowni Nr 31 (wydzielonego z Kw nr 19908 SR w Nakle n/Not.), usytuowanego w budynku nr 3 przy ulicy Szkolnej w Potulicach, o powierzchni użytkowej 91,70 m2 wraz z przynależnym udziałem we własności nieruchomości gruntowej Kw nr 19908 i we własności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego nie wyodrębnione lokale wynoszącym 697/10000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych) części wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kotłowni,
4) prawa własności lokalu użytkowego - kotłowni nr 46 (wydzielonego z Kw nr 7715 SR w Nakle n/Not.), usytuowanego w budynku nr 2a przy ulicy Kilińskiego w Nakle n/Notecią, o powierzchni użytkowej 193,59 m2 wraz z przynależnym udziałem we własności nieruchomości gruntowej Kw nr 7715 i we własności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego nie wyodrębnione lokale wynoszącym 100/1000 (sto tysięcznych) części wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kotłowni,
5) prawa własności lokalu użytkowego - kotłowni nr 17 (wydzielonego z Kw nr 8961 SR w Nakle n/Not.), usytuowanego w budynku nr 11 w Lubaszczu, o powierzchni użytkowej 99,53 m2 wraz z przynależnym udziałem we własności nieruchomości gruntowej Kw nr 8961 i we własności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego nie wyodrębnione lokale wynoszącym 123/1000 (sto dwadzieścia trzy tysięcznych) części wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kotłowni,
6) własności zabudowanej budynkiem kotłowni nieruchomości, objętej księgą wieczystą Kw nr 14620 (czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nakle n/Notecią IV Wydział Ksiąg Wieczystych, położoną w Występie, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 1769/11 o pow. 0,2498 ha wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kotłowni,
7) własności lokalu użytkowego nr 1 (wydzielonego z KW nr 11309 SR w Nakle nad Notecią IV Wydziału Ksiąg Wieczystych), usytuowanego w budynku nr 7A przy ul. Krzywoustego w Nakle nad Notecią o powierzchni użytkowej 268,13 m2 wraz z przynależnym udziałem we własności nieruchomości gryntowej KW nr 11309 i we własności budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali lub dotychczasowego właściciela,
8) prawa własności nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Krzywoustego 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1813/2 o powierzchni 0,1878 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą Nr BY1N/00008596/9”,
8) prawa własności nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Krzywoustego 15, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1812/5 o powierzchni 0,1878 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1N/00008597/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednokondycyjnym oraz innymi budynkami niemieszkalnymi”,
9) prawa własności nieruchomości położonej w Nakle nad Notecią przy ul. Bydgoska 39, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1939/4 o powierzchni 0,0388 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1N/00005992/4, zabudowanej garażem.

1.6.2 Spółka jest właścicielem szeregu ruchomości koniecznych do realizacji jej zadań, w tym zestawów komputerowych, drukarek, kserokopiarki oraz środków transportu w postaci samochodów Peugot Boxer oraz Renault Kango.

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Notecią www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sąd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT