Struktura własnościowa
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.155.500,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł., 00/100 gr) i dzieli się na 6.311 (sześć tysięcy trzysta jednenaście) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy objętych przez jedynego właściciela - Gminę Nakło n. Notecią reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i gminy Nakło n. Notecią.”

ul. Bolesława Krzywoustego 7A, 89-100 Nakło N. Notecią www.nadm.pl
Sekretariat tel. 52 304-51-71; fax. 52 304-51-80, NIP 558-172-17-25
Rejestracja Sąd Rejonowy Bydgoszcz, KRS 0000182875, Kapitał zakładowy Spółki 3.155.500,00 zł
© Copyright 2007. All rights reserved. Powered by POLBAJT